1) algemeen

Deze pagina geldt voor het Cookiebeleid op deze website van Happystone.nl.

2) website

Op deze website kan worden gebruikgemaakt van cookies, kleine tekstbestanden, waarmee bepaalde informatie in de browser van jouw personal computer, laptop of ander relevant medium kan worden opgeslagen.

3) toestemming

Binnen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is bepaald dat voor het plaatsen van (tijdelijke) functionele cookies geen toestemming hoeft te worden gevraagd aan de bezoeker van de website. Op deze website worden alleen functionele cookies geplaatst; daarom is bij je eerste bezoek geen cookiebalk zichtbaar.

4) soorten cookies

overzicht van (eventueel) gebruikte cookies op “www.happystone.nl”:

a) cookies voor bezoekers c.q. niet ingelogde gebruikers

  • wp_woocommerce_session_ (geldigheid: 2 dagen) Dit cookie bevat een unieke code voor elke bezoeker die gebruikmaakt van de reserveringsfunctie op de website. Met deze code herkent het cookie jouw reserveringsgegevens in de database. Met dit cookie wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen.
  • WooCommerce Cart Hash | WooCommerce Items In Cart (geldigheid: 1 jaar) Deze cookies worden alleen gebruikt als een reservering wordt toegevoegd. Het cookie slaat deze informatie op zodat je op een later moment kunt terugkeren op de website zonder een account te hoeven aanmaken. Met dit cookie wordt geen persoonlijke informatie opgeslagen. Nadat een eventuele reservering tijdens eenzelfde sessie is geannuleerd, blijft alleen de wp_woocommerce_session_ cookie over. De andere twee Woocommerce cookies, WooCommerce Cart Hash en WooCommerce Items In Cart, worden dan automatisch uit je browser verwijderd.

b) cookies voor ingelogde gebruikers

  • wordpress_test_cookie (geldigheid: 1 jaar) Dit is een sessiecookie die wordt geplaatst als je de login-pagina oproept. Dit cookie gaat na of je browser al dan niet is ingesteld op het gebruik van cookies.
  • wordpress_ (geldigheid: duur van de sessie) Bij het inloggen wordt dit cookie gebruikt om de ingevoerde gegevens te controleren met die in de database.
  • wordpress_logged_in_ (geldigheid: duur van de sessie) Nadat je bent ingelogd, onthoudt dit cookie welke gebruiker je bent, voor een optimaal gebruiksgemak van het account of beheer.
  • wp-settings-{time}-[UID] (geldigheid: duur van de sessie) WordPress gebruikt een aantal wp-settings-cookies, waarbij [UID] staat voor jouw individuele gebruiker-ID, zoals die in de database is vastgelegd. Het cookie wordt geplaatst om een optimaal gebruik van het beheergedeelte te bewerkstelligen.
  • wp_clear_auth_cookie() (geldigheid: duur van de sessie) Dit cookie wordt gebruikt om de wordpress_, wordpress_logged_in_ en wp-settings-{time}-[UID]-cookies te verwijderen uit je browser. Dit gebeurt op het moment dat je in het account- of beheergedeelte op “uitloggen” klikt. Nadat je bent uitgelogd blijft alleen het wordpress_test_cookie in je browser opgeslagen.

5) cookies van advertentiepartners

Happystone.nl maakt geen gebruik van advertentiepartners.

6) veiligheid website

De technische hosting van deze website geschiedt op de servers van Antagonist B.V.. Dit bedrijf heeft alle mogelijke maatregelen getroffen om jouw online persoonsgegevens te beschermen.

Zie hiervoor: https://www.antagonist.nl/downloads/informatiebeveiligingsbeleid

7) eigen verantwoordelijkheid

Naast de maatregelen die Happystone.nl in dit cookiebeleid noemt, kun je ook zelf bepalen hoe je met cookies omgaat. Dat kan door je browserinstellingen te wijzigen. Je kunt jouw browser namelijk zodanig bewerken, dat je het gebruik van cookies op deze website toestaat, niet toestaat of slechts gedeeltelijk toestaat. Er zijn diverse soorten internetbrowsers, zoals Internet Explorer, Firefox, Chrome en Safari. De manier van instellen verschilt per browser. Raadpleeg daarom de helpfunctie van de internetbrowser(s) die jij gebruikt om je cookie-instellingen eventueel aan te passen.

8) wijzigingen

Happystone.nl behoudt zich het recht voor om de inhoud van dit Cookiebeleid te wijzigen zonder dat je daarvan in kennis wordt gesteld. In geval van een wijziging zal die terstond in deze webpagina worden verwerkt. Een archief wordt daar niet van bijgehouden.