De informatie op de website van Happystone.nl wordt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan Happystone.nl geen garantie geven dat deze informatie te allen tijde juist en/of volkomen is. Happystone.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen, zoals schade of gederfde winst, op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het gebruik (of juist de onmogelijkheid van gebruik), het vertrouwen op of acties ondernomen naar aanleiding van informatie op de website van Happystone.nl.

Het streven van Happystone.nl is er op gericht dat de website voortdurend toegankelijk is. Happystone.nl kan echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de eventuele gevolgen op welke wijze of grondslag dan ook ontstaan als gevolg van het feit dat de website van Happystone.nl om welke reden dan ook, op enig moment voor een gegeven periode niet beschikbaar is.

De website van Happystone.nl kan tijdelijk of definitief buiten gebruik worden gesteld zonder voorafgaande aankondiging. Indien u gebruik maakt van enig deel van de website van Happystone.nl, wordt u geacht van het bovenstaande te hebben kennisgenomen.