Voorwaarden en regels

Reserveren

Je kunt een overzicht van beschikbare workshops raadplegen door in het menu op het ikoontje van het winkelwagentje te klikken. Vervolgens kan een bepaalde workshop worden aangeklikt en gereserveerd. Als reactie daarop ontvang je een e-mail waarin je reservering wordt bevestigd, met daarbij een factuur om voorafgaand aan de workshop per bank-overschrijving te kunnen betalen.

Wanneer moet ik betalen?

Uiterlijk drie dagen voorafgaand aan de workshop dient er betaald worden door het bij je reservering vastgestelde bedrag over te maken op de bankrekening van Happystone/Kelly de Graaf. Er kan tijdens de workshop niet worden gepind.

Herroepingsrecht

Wettelijk geldt voor het betalen van een workshop een herroepingstermijn van 14 dagen. Als een workshop echter plaatsvindt binnen 14 dagen na je betaling, komt het herroepingsrecht te vervallen. Door jouw betaling stem je in met het meedoen aan een workshop vóórdat de bedenktijd is verstreken.

Aantal deelnemers

Om een workshop door te laten gaan is het minimum aantal van 4 personen vereist. De workshop is niet leeftijd-gebonden. Zowel complete groepen (max. 6 personen) kunnen reserveren, als individuele personen.

Als blijkt dat het minimum aantal deelnemers van een workshop op een bepaalde datum niet wordt gehaald, gaat de workshop niet door. Daarvan ontvang je tijdig bericht.

Het is ook mogelijk om in overleg een datum te plannen voor vriendinnen-uitjes of vrijgezellenfeestjes, stuur dan een berichtje met de gewenste workshop, het aantal personen en je contactgegevens naar kelly@happystone.nl. Er wordt dan zo spoedig mogelijk contact met je opgenomen.

Annuleren reservering voor workshop

Het annuleren van een reservering voor een workshop kan via het formulier op deze pagina. Hiervoor gelden de volgende criteria:

  • deelname aan een workshop kan tot 72 uur van te voren via Happystone.nl worden geannuleerd. Reeds betaalde deelnamekosten worden in dat geval voor 100% gerestitueerd;
  • annuleer je later dan 72 uur van te voren, dan kunnen de reeds betaalde deelnamekosten helaas niet worden gerestitueerd.

Indien er te weinig reserveringen zijn waardoor een workshop niet door kan gaan, dan zullen wij je dit uiterlijk 48 uur van te voren per e-mail laten weten. Indien mogelijk zullen we een nieuwe datum voorstellen.

Overmacht

Indien er sprake is van overmacht, zijn zowel Happystone.nl als de klant niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting. Onder overmacht wordt verstaan dat de workshop door buitengewone omstandigheden niet kan doorgaan of niet kan worden bijgewoond.

Ben je genoodzaakt een workshop te annuleren buiten de gestelde termijn door overmacht, dan kun je ons dit via een degelijk onderbouwde email laten weten via kelly@happystone.nl. We zullen de overmachtssituatie in onderling overleg oplossen. Indien dit niet lukt hebben beide partijen het recht de overeenkomst te beëindigen zonder elkaar iets verschuldigd te zijn.

Happystone.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele gemaakte kosten die voortkomen uit het niet doorgaan van een workshop.

Aansprakelijkheid

Deelname geschiedt voor eigen risico. Happystone.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade, van welke orde of grootte dan ook, die de deelnemer lijdt als gevolg van de deelname. Tevens is Happystone.nl niet aansprakelijk voor verlies of diefstal van eigendommen. Uitzondering hierop is als deze schade, verlies of diefstal het directe gevolg is van aan Happystone.nl toe te rekenen opzet of grove schuld.